Responsive Menu

Magyar Falu Program

MFP

Sajtóközlemény

hirdetmeny

TOP_PLUSZ-2.1.1-21

Energia

Letölthető dokumentumok

Előzetes tájékoztatási dokumentáció

E L Ő Z E T E S   T Á J É K O Z T A T Á S I   D O K U M E N T Á C I Ó
A 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat eldöntéséhez,
a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 9/A.-9/E. pontja szerinti térségi övezetek érintettségének meghatározásához,
és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§. szerinti tárgyalásos eljárás keretén belüli
29/A. §. szerinti partneri véleményezéshez készített dokumentáció

VP6-19.2.1.-11-4-17

VP6 palyazat

Térfigyelő kamerarendszer telepítése Sápon

TOP -4.2.1-15-HB 12016-00005