joomla backup

Óvodai beíratkozás 2018

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Sápi Óvodában a 2018/2019-es tanévre beiratkozás lesz.

 

Helye: Sápi Óvoda 4176 Sáp, Fő u. 29.

Ideje: 2018. április 24-25. 9:00-12:00-ig.

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Gyermek anyakönyvi kivonata
  • A szülő, illetve gyermek lakcím kártyája
  • Szülő személyi igazolványa
  • Gyermek TAJ- száma, személyi azonosító száma
  • Védőoltások beadásának igazolása

 

Felhívom a kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (1.) értelmében az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti óvodába járásra kötelezett.

Minden kisgyermeket be kell íratni, aki 2015. augusztus 31-ig született. Azok a gyerekek, akik 2018. december 31-ig betöltik a 3. életévüket és igénybe kívánják venni az óvodai ellátást, ők is most iratkozzanak be!

 

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

 

2018.04.09.                                 

 

 

        

 

Véghné Balogh Éva

Óvodavezető

 

 

Településképi arculati kézikönyv

Tisztelt Sápiak!
Tisztelt érdeklődők és építkezők!


„Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát.

Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből a
szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. Az építészet helyet és szellemet
teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része. Az
épületek, a közterek, a köztéri alkotások, a mérnöki műtárgyak, a települések és a természeti
környezet együttesen alkotják azt a kulturális tájat, amely közös nemzeti értékünk.”
NEMZETI ÉPÍTÉSZPOLITIKA - PREAMBULUM

Bővebben...

TOP -4.2.1-15-HB 12016-00005