Responsive Menu

Magyar Falu Program

MFP

Sajtóközlemény

hirdetmeny

TOP_PLUSZ-2.1.1-21

Energia

Hírdetmény - Településrendezési eszközök módosítása -

SÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Logisztikai telephely fejlesztés biztosítása érdekében

A módosítással érintett kiemelt fejlesztési terület a Fő utca – Rákóczi u – 02/2 hrsz-ú út – vasútvonal által határolt területrész

 

(amennyiben indokolttá válik a 86/2017. (IX. 29) ök. számú határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 9/2017. (IX.29.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településkép-védelmi rendelet is módosításra kerül)

-   PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS -

Sáp Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a fenti területrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül kerül lefolytatásra.

 

A módosítás célja:

Egy regionális raktár logisztikai központ létrehozásának megalapozása a településrendezési eszközökben.

Elsőként egy 1000 m2 cross-dock/átrakó raktár, majd ezt követően két 2500 m2-es raktárépület valósulna meg, modern technikai eszközökkel, valamint fejlett informatikai háttérrel, illetve környezetkímélő megoldásokkal.

Vélemények (észrevételek, javaslatok) megküldésének rendje:

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, a mellékletként feltöltött dokumentációkkal „A településrendezési eszközök tervezete” és az „Előzetes tájékoztatási dokumentáció” kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől számított 15 napon belül - azaz 2021. február 5 és 2021. február 20 között szíveskedjen azokat megtenni.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a lakossági fórum elektronikus úton kerül lefolytatásra.

A lakossági fórum 2021. február 5. és 2021. február 20. közötti időszakban kerül megtartásra, melyhez kapcsolódóan a véleményeket (észrevételt, javaslatot) kizárólag elektronikus levélben a  sapph@foldesinet.hu e-mail címre lehet megküldeni.


A kapcsolódó dokumentumok:
A településrendezési eszközök tervezete és az Előzetes tájékoztatási dokumentáció a település honlapján a www.sáp.hu oldalon a Településrendezéssel összefüggő hirdetmények menüpont alatt megtalálhatók.

TOP -4.2.1-15-HB 12016-00005

VP6-19.2.1.-11-4-17

VP6 palyazat