joomla backup

Településképi arculati kézikönyv

Tisztelt Sápiak!
Tisztelt érdeklődők és építkezők!


„Az építészet közvetlenül meghatározza környezetünk minőségét, ezáltal az emberi lét méltóságát.

Az építészet alakítja a közízlést, hat a közérzetre és formálja a kultúrát, ebből a
szempontból rendkívül fontos társadalmi kohéziós erővel bír. Az építészet helyet és szellemet
teremt, így lesz a természeti és épített környezet a nemzeti kultúra szerves része. Az
épületek, a közterek, a köztéri alkotások, a mérnöki műtárgyak, a települések és a természeti
környezet együttesen alkotják azt a kulturális tájat, amely közös nemzeti értékünk.”
NEMZETI ÉPÍTÉSZPOLITIKA - PREAMBULUM


Jelen Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa,
elősegítse.


A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek végig gondolhatták azt, hogy
milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék Sáp építészeti arculatát,
kultúráját. Az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei közül mit tekintünk a helyi
identitás szempontjából örökségnek.


A kézikönyvben meghatározásra kerültek a településképi jellemzők, a településképi egymástól jól
elkülönülő településrészek és azok arculati jellemzői, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatok, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemek, melyek egyúttal irányt is
mutatnak az építkezni szándékozóknak.


Reményeim szerint a Kézikönyv helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával
aktív támogatója lesz Sáp településképének jövőbeni formálása tekintetében. Az így létrejövő közös
eredmény nem csak a mának, hanem a jövő generációinak is szól.


Az építkezéshez, az otthonteremtéshez sok örömet és kitartást kívánok. Bízom benne, hogy együtt –
gondolkozásunk eredményeként sikerül a településen élők életét szebbé, harmonikussá tenni.


Karacs Imre
polgármester

TOP -4.2.1-15-HB 12016-00005